رئیس جمهور تونس | فراتاب
آخرین اخبار

رئیس جمهور تونس

RSS
انتصاب جوان ترین نخست وزیر تونس:
یوسف شاهد، وزیر امور شهرداری‌ها در تونس، از سوی رئیس جمهور این کشور به طور رسمی مسئول تشکیل کابینه جدید شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب