سرمایه ژاپنی،سیستان و بلوچستان،طرح های عمرانی | فراتاب
آخرین اخبار

سرمایه ژاپنی،سیستان و بلوچستان،طرح های عمرانی

RSS
با ورود آرام به فضای پسا برجام
استاندار سیستان وبلوچستان گفت: ژاپن اجرای 6 طرح بزرگ سرمایه گذاری را به زودی در کشور آغاز می کند که سه طرح آن در سیستان وبلوچستان به اجرا درمی آید.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب