هواپیماهای جدید،اصغر فخریه،وزارت راه و شهرسازی | فراتاب
آخرین اخبار

هواپیماهای جدید،اصغر فخریه،وزارت راه و شهرسازی

RSS
برای نوسازی ناوگان هوایی ایران
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل گفت: برای نوسازی ناوگان هوایی، شرکت های ایرانی در هفت تا هشت سال آینده به 500فروند هواپیمای نو نیاز دارند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب