هواپیماهای جدید،اصغر فخریه،وزارت راه و شهرسازی | فراتاب
آخرین اخبار

هواپیماهای جدید،اصغر فخریه،وزارت راه و شهرسازی

RSS
برای نوسازی ناوگان هوایی ایران
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل گفت: برای نوسازی ناوگان هوایی، شرکت های ایرانی در هفت تا هشت سال آینده به 500فروند هواپیمای نو نیاز دارند.
ویدیو
کیوسک
کتاب