آثار باستانی | فراتاب
آخرین اخبار

آثار باستانی

RSS
در اقلیم کردستان عراق روی داد:
کشف مکان تاریخی با قدمتی ۵ هزار ساله در اقلیم کردستان (عراق)
بهزاد خالوندی
تداوم وضعیت کنونی نشان دهنده این نکته است که ثبت جهانی تاق بستان هنوز به عنوان یک اولویت جدی دنبال نمی شود و گرنه می بایست این مهم در زمره ی شروط اعلامی نمایندگان مجلس برای همراهی رییس جمهور در سفر به کرمانشاه گنجانده می شد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب