کزیر نفت،زنگنه،همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت گاز | فراتاب
آخرین اخبار

کزیر نفت،زنگنه،همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت گاز

RSS
در همایش پنجاهمین سالگرد شرکت گاز
زنگنه گفت:بیش از 95درصد جمعیت کشور تا سال 96 تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار می گیرند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب