علی کاردر،شرکای خارجی،قرارداهای جدید نفتی،شرکای خارجی | فراتاب
آخرین اخبار

علی کاردر،شرکای خارجی،قرارداهای جدید نفتی،شرکای خارجی

RSS
مدیر عامل شرکت ملی نفت می گوید
معاون وزیر نفت گفت: با توجه به بهبود فضای رقابتی و مناسب شدن قیمتها در پسابرجام، شرکت ملی نفت ایران در تصمیم گیری برای همکاری با شرکتهای بین المللی، سختگیرتر شده است
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب