وزیر دفاع | فراتاب
آخرین اخبار

وزیر دفاع

RSS
دیدار وزیر دفاع روسیه با فرمانده ارشد ایرانی
در مسابقات رزمایشی 2016 که توسط وزیر کشور روسیه به شکل گرفته است فرمانده ی نیرو های ایرانی در این مراسم با وزیر دفاع روسیه دیدار کرد و برگزاری چنین برنامه هایی را ارزشمند دانست.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب