ترکیه، پاکسازی ارتش، کوتا، گولن | فراتاب
آخرین اخبار

ترکیه، پاکسازی ارتش، کوتا، گولن

گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب