سپرده | فراتاب
آخرین اخبار

سپرده

RSS
حجم سپرده‌های بخش غیرخصوصی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حدود ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس از مصوبه‌اي براي منع دريافت سود از محل سپرده‌گذاري از سوی قواي سه‌گانه خبر داد.
شبکه بانکی کشور در هفته که گذشته نیز شاهد خبرهای متفاوتی بود که پرداخت سپرده ه های 50 میلیونی میزان و اعطای تسهیلات به شرکت پدیده از مهم ترین این خبرهای بود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب