مهارت | فراتاب
آخرین اخبار

مهارت

RSS
مدیرکل آموزش متوسطه دوم نظری وزارت آموزش و پرورش از ارائه آیین نامه پیشنهادی کسب مهارت فنی دانش آموزان نظری به شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هنوز زمان بررسی، تصویب و اجرای این آیین‌نامه مشخص نیست.

گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب