رمضانی،قراردادگازی ایران پاکستان،مذاکره،هند | فراتاب
آخرین اخبار

رمضانی،قراردادگازی ایران پاکستان،مذاکره،هند

RSS
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران
رمضانی گفت: باید با پاکستان بحث جدی داشته باشیم و ببینیم این کشور نهایتا گاز ایران را می‌خواهد یا خیر؟
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب