برنامه هسته ای ایران | فراتاب
آخرین اخبار

برنامه هسته ای ایران

RSS
در پاسخ به نامه اعتراضی ایران اعلام شد:
آژانس بین المللی انرژی اتمی در نامه ای قویا با موضوع درز اطلاعات مربوط به اعلامیه اولیه ایران در اجرای پروتکل الحاقی مخالفت و آن را رد کرده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب