امیریل ارجمند | فراتاب
آخرین اخبار

امیریل ارجمند

RSS
امیریل ارجمند:
امیریل ارجمند اظهار کرد: «هیچ‌گاه اسم پدرم باعث نشده سفارشی کار کنم و همان طور که گفتم کوچک‌ترین کارها در صحنه شروع کردم و همیشه به دور از پسر داریوش ارجمند بودن کار کردم.»
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب