کمال تبریزی | فراتاب
آخرین اخبار

کمال تبریزی

RSS
تحلیلی بر آخرین اظهار نظر کارگردان پرحاشیه
: با گذشت کمتر از دو ماه از بالا گرفتن جنجال کمال تبریزی علیه مسعود فراستی و برنامه هفت به بهانه فیلم موهن «دونده زمین» ظاهراً برای کمال تبریزی، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد؛ چرا که او قصد دارد فیلمی دیگر با همان گرایش بسازد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب