زنان، سیاست جهانی | فراتاب
آخرین اخبار

زنان، سیاست جهانی

RSS
جایگاه زنان در سیاست جهانی
راشل جرج – ال یو کی، در یکی از کارهای معروف فتوشاپی اش همه مردان را از تصویر سیاست جهان حذف کرده بود. این کار بخشی از کمپین “زنان بیشتر در سیاست” در صدر اخبار نوامبر 2015 قرار گرفت.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب