دریای چین جنوبی، نیروی دریایی امریکا، دادگاه لاهه | فراتاب
آخرین اخبار

دریای چین جنوبی، نیروی دریایی امریکا، دادگاه لاهه

RSS
نیروی دریایی امریکا خطاب به چین: ما به حضور در دریای چین جنوبی ادامه خواهیم داد
یک مقام ارشد نیروی دریایی امریکا گفت: ما به اقدامات آزادانه دریایی در دریای چین جنوبی براساس حکم مرزی لاهه در خصوص ادعاهای قلمرویی در آبهای مورد مناقشه ادامه خواهیم داد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب