جعفر صانعی مقدم | فراتاب
آخرین اخبار

جعفر صانعی مقدم

RSS
جعفر صانعی مقدم:
جعفر صانعی مقدم که وظیفه ارائـــه طرح جامع بــرای بررسی نقاط ضعف و قوت اکران فیلم خارجی در سینماهای کشور را برعهده داشته است درباره جزئیات این طرح توضیح داد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب