ارمنستان،وزارت نیرو،تجارت برق،تجارت انرژی | فراتاب
آخرین اخبار

ارمنستان،وزارت نیرو،تجارت برق،تجارت انرژی

RSS
وزیر نیرو
وزیر نیرو ایران دردر دیدار با وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان بر افزایش میزان صادرات و واردات برق با توجه به متفاوت بودن فصل پیک مصرف دو کشور تاکید کرد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب