کودتای ترکیه، گولن، اردوغان | فراتاب
آخرین اخبار

کودتای ترکیه، گولن، اردوغان

RSS
اتهامات اردوغان بدتر از هر شکنجه ای
علیرغم فروکش کردن تب و تاب اولیه کودتای خونین ترکیه، سوالها مبنی بر عوامل پشت پرده خیزش اخیر ادامه دارد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب