ماكان اشگوارى | فراتاب
آخرین اخبار

ماكان اشگوارى

RSS
تجربه اول «كجشنبه‌هاى حافظ» با اجرای «ماکان اشگواری» برگزار شد
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب