پیرترین شهرها | فراتاب
آخرین اخبار

پیرترین شهرها

RSS
کهن سالی چهره آشنای زندگی شهری
به شکل سنتی همیشه نبض شهر در دست جوان‌ها بوده و پا به سن گذاشتن با پناه‌بردن به یک زندگی‌ آرام‌تر در حاشیۀ شهر یا مناطق روستایی همراه بوده است. اما درنتیجه توسعه اقتصادی و پیشرفتهای بهداشتی، جهان شهرنشین‌تر و کهن‌سال‌تر می‌شود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب