پدیده کهن سالی | فراتاب
آخرین اخبار

پدیده کهن سالی

RSS
کهن سالی چهره آشنای زندگی شهری
به شکل سنتی همیشه نبض شهر در دست جوان‌ها بوده و پا به سن گذاشتن با پناه‌بردن به یک زندگی‌ آرام‌تر در حاشیۀ شهر یا مناطق روستایی همراه بوده است. اما درنتیجه توسعه اقتصادی و پیشرفتهای بهداشتی، جهان شهرنشین‌تر و کهن‌سال‌تر می‌شود.
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب