گازرسانی،روش سی ان جی،بخش نامه وزیر نفت | فراتاب
آخرین اخبار

گازرسانی،روش سی ان جی،بخش نامه وزیر نفت

RSS
تغییر در رویه گازرسانی به مشتریان جدید
گازرسانی به چهار منطقه کشور به روش سی ان جی با توجه به بخشنامه وزیر نفت در دست اجراست.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب