فریدون حق بین | فراتاب
آخرین اخبار

فریدون حق بین

RSS
مدیرکل هماهنگی و راهبرد اقتصادی وزارت خارجه:
مدیرکل هماهنگی و راهبرد اقتصادی وزارت خارجه گفت: وزارت خارجه سعی می‌کند ارزش افزوده‌ای که در روابط خارجی ایجاد شده است را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب