قصه‌های مجید | فراتاب
آخرین اخبار

قصه‌های مجید

RSS
هوشنگ مرادی کرمانی:
نویسنده «قصه‌های مجید» در مورد ترجمه کارهایش گفت: انسان ایرانی را بی آنکه شعار دهم و اغراق کنم و بگویم ما بهتر از شما(اشاره به غیر ایرانی‌ها) هستیم نشان دادم. بله من غیر ایرانی‌ها را راجع به ایرانی‌ها و فرهنگ ایرانی مطلع‌تر کردم.
گفتگو
مقاله
د.عادل فاطمی استاد آمار دانشگاه کردستان
دکتر محمد سالار کسرایی - دانشیار جامعه شناسی
ویدیو
کیوسک
کتاب