کشورهای عضو گروه بیست | فراتاب
آخرین اخبار

کشورهای عضو گروه بیست

RSS
وزیران دارائی کشورهای عضو گروه 20 درباره بی ثباتی اوضاع اقصادی جهان پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) هشدار دادند.
ویدیو
کیوسک
کتاب