علی سنبلی | فراتاب
آخرین اخبار

علی سنبلی

RSS
رئیس پلیس ایالت بایرن آلمان گفت عامل 18 سالۀ تیراندازی اخیر در شهر مونیخ، از یک سال قبل برای این حمله برنامه‌ریزی کرده بود.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب