کمیسیون انرژی مجلس،پتروشیمی بوعلی،آتش سوزی | فراتاب
آخرین اخبار

کمیسیون انرژی مجلس،پتروشیمی بوعلی،آتش سوزی

RSS
با حضورجمعی از مدیران ارشد پتروشیمی در کمیسیون انرژی مجلس
جمعی از مدیران ارشد پتروشیمی در کمیسیون انرژی حضور یافتند تا گزارشی از چگونگی بروز حادثه و میزان خسارات آن ارائه کنند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب