صادرات برق،صادرات برق به اروپا،صادرات برق به پاکستان | فراتاب
آخرین اخبار

صادرات برق،صادرات برق به اروپا،صادرات برق به پاکستان

RSS
تجارت انرژی
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص غیر اقتصادی بودن صادرات برق اظهار داشت: وزارت نیرو طبق اصول اقتصاد مقاومتی ملزم به افزایش صادرات برق است و این امر با پشتوانه علمی و کارشناسی صورت می گیرد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب