ایرج کرمی،نظام بین الملل،هژمونی مرکز پیرامون | فراتاب
آخرین اخبار

ایرج کرمی،نظام بین الملل،هژمونی مرکز پیرامون

RSS
تحلیلی بر الگوی نظام بین الملل
امروزه سیاست های بین المللی معاصر با هیچ یک از گونه های سنتی که پیش از این نظریه پردازان بدان پرداخته اند منطبق نیست. بلکه آنچه وجود دارد مجموعه ایست متشکل از ابرقدرتی که امپراتوری نیست در کنار چند قدرت عمده دیگر .
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب