سیروس الوند | فراتاب
آخرین اخبار

سیروس الوند

RSS
به صرف ساختن فیلم کسی هنرمند نمی‌شود؛ پس هنرمند واقعی شاخصه‌های خاصی دارد که عده‌ای از آن بهره بردند و ماندگار شدند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب