پتروشیمی، تجارت ،بازار | فراتاب
آخرین اخبار

پتروشیمی، تجارت ،بازار

RSS
45 درصد تولیدات پتروشیمی‌ در داخل مصرف می‌شود
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه رکود و کمبود نقدینگی منجر به رکود در تولید محصولات پتروشیمی گفت: در حال حاضر ۴۵ درصد تولیدات در داخل کشور مصرف می‌شود و سعی بر این است که رشد مصرف افزایش یابد
ویدیو
کیوسک
کتاب