تعداد مهاجران جهان | فراتاب
آخرین اخبار

تعداد مهاجران جهان

RSS
آکسفام اعلام کرد:
یش از نیمی از پناهندگان جهان _تقریبا 12 میلیون نفر_ در اردن، ترکیه، فلسطین، پاکستان، لبنان و آفریقای جنوبی زندگی میکنند علیرغم اینکه این کشورها چیزی کمتر از 2 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب