پارلمان ژاپن | فراتاب
آخرین اخبار

پارلمان ژاپن

RSS
در دیدار ظریف با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ژاپن مطرح شد:
محمدجواد ظریف در دیدار با رییس کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی مجلس ژاپن اظهار داشت: ژاپن یکی از دوستان نزدیک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و زمینه های همکاری فراوانی بین دو کشور وجود دارد. توکیو می تواند یکی از شرکای مهم ااقتصادی ایران تلقی گردد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب