دیلی استار | فراتاب
آخرین اخبار

دیلی استار

RSS
وزیر خارجه فرانسه:
وزیر امور خارجه فرانسه می گوید که رئیس جمهوری ترکیه نباید از شکست کودتاچیان به عنوان فرصتی برای نادیده گرفتن اصول دموکراسی و به کرسی نشاندن خواسته های خود نگاه کند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب