ترکی فیصل | فراتاب
آخرین اخبار

ترکی فیصل

RSS
محسن حسینی قلاتی
تهدید به اتحاد ناموزون رژیم پادشاهی با میلیشیای فرقه¬ای
عاطفه باغیشاد
ﭼﺮا ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ؟ ﺭﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻨﺶ و بعضاً ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ اﻳﺮاﻥ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺲ اﺯ ﺳﺎﻝ 2011 و ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺑﺮ ﺷﺪﺕ ﺁﻥ اﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ...
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب