دستاوردهای برجام | فراتاب
آخرین اخبار

دستاوردهای برجام

RSS
سمیه نوظهوری
اگر می خواهیم در صنایع مان چه در حوزه انرژی و یا در سایر حوزه های شاهد رشد و توسعه باشیم باید منطقی حرکت کنیم، و با جهان و محیط بین الملل در تعامل باشیم و نه در تقابل
ویدیو
کیوسک
کتاب