ارشاد رشیدی رستمی | فراتاب
آخرین اخبار

ارشاد رشیدی رستمی

RSS
ارشاد رشیدی رستمی
برای رفع آلودگی هوای این روزهای مناطق زاگرس نشین یقه بشار اسد و حیدر العبادی را بگیریم یا سراغ از مدیریت خانم ابتکار!
بررسی مطبوعات بین المللی و انگلیسی زبان در یکشنبه 29 مه 2016
بررسی مطبوعات بین المللی و انگلیسی زبان در جمعه 27 مه 2016
بررسی مطبوعات بین المللی و انگلیسی زبان در پنجشنبه 26 مه 2016
بررسی مطبوعات بین المللی و انگلیسی زبان در سه شنبه 24 مه 2016
بررسی مطبوعات بین المللی و انگلیسی زبان در دوشنبه 16 می
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب