عبدالکریم قاسم | فراتاب
آخرین اخبار

عبدالکریم قاسم

RSS
در حالی که مقتدا صدر خواهان برگزاری اعتراض میلیونی در بغداد برای روز جمعه شده است امروز حیدر العبادی نخست وزیر عراق به بهانه سالگرد کودتای عبدالکریم قاسم رژه نیروهای مسلح را در بغداد برگزار نمود.
ویدیو
کیوسک
کتاب