سفر روحانی به کرمانشاه | فراتاب
آخرین اخبار

سفر روحانی به کرمانشاه

RSS
محمد رئوف قادری
اورامانات توام با تبعیض ملی حاکم بر دیگر مناطق کردنشین از تبعیض دیگری نیز در رنج است، که تبعیض محلی می باشد. انتظار و توقع جامعه کردنشین ایران و مردم اورامانات از نظام سیاسی و دولتمردان، توسعه عدالت محور متوازن با دیگر مناطق کشور است.
ویدیو
کیوسک
کتاب