نفت ،تحریم ،بازارهای جدید | فراتاب
آخرین اخبار

نفت ،تحریم ،بازارهای جدید

RSS
کاهش تقاضای چین درحالی وضعیت بازار نفت را شکننده‌تر کرده که ایران با کشف یک بازار جدید، به دنبال واکسیناسیون نفت خود از گزند آفت‌ «نفت مازاد بازار و سقوط شدید قیمت‌ها» است.
ویدیو
کیوسک
کتاب