مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی | فراتاب
آخرین اخبار

مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

RSS
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی برگزار می کند:
نشست «بررسی و بازخوانی کتاب آموزش تاریخ در دانشگاه: ارتقای سطح یادگیری و فهم» دوشنبه 28 تیرماه با حضور شماری از اساتید تاریخ دانشگاهها، در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) برگزار می‌شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب