نادر شهریوری | فراتاب
آخرین اخبار

نادر شهریوری

RSS
به‌مناسبت انتشار مجموعه‌داستان «بنی‌آدم»:
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب