فردوس کاویانی | فراتاب
آخرین اخبار

فردوس کاویانی

RSS
همسر فردوس کاویانی آلزایمر گرفتن همسرش را تکذیب کرد
آقای کاویانی هیچ گونه بیماری ندارد و اینکه ایشان آلزایمر گرفته شایعه است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب