صنعت کاشی و سرامیک،ورشکستگی،تحریم بانکی | فراتاب
آخرین اخبار

صنعت کاشی و سرامیک،ورشکستگی،تحریم بانکی

RSS
با تداوم تحریم بانکی
محمد روشنفکر گفت: ما بارها به دولت قبل تذکر دادیم که کشور به این تعداد از کارخانه کاشی سازی نیاز ندارد .
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب