کتاب «دیو ایگرز» | فراتاب
آخرین اخبار

کتاب «دیو ایگرز»

RSS
معرفی واژگانی که در موفقیت کتاب موثرند:
دو تن از کارشناسان ادبیات در تحقیقاتی 5 ساله روی کتاب‌های پرفروش گفته‌اند که رمز موفقیت این کتاب‌ها را دریافته‌اند.