احسان فلاحی | فراتاب
آخرین اخبار

احسان فلاحی

RSS
احسان فلاحی
با دو سئوال متفاوت مواجه هستیم که باید آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. نخست این که آیا تحریم­ها منجر به نشستن ایران پای میز مذاکره شده بود؟ و دوم این که آیا تحریم­ها در حصول برجام موثر بود؟
احسان فلاحی
آیا ایران به رسم قدرت های فرامنطقه­ ای قادر خواهد بود که در باغ آفت زده اوکراین میوه هایی بچیند؟