پساداعش | فراتاب
آخرین اخبار

پساداعش

RSS
دکتر قدیر نصری
ممکن است طی سال‌های آتی، داعش موصل را هم از دست بدهد و شهرهای رقه و دیرالزور در اختیار سوری‌ها قرار بگیرد، امااندیشه داعش در جلدی دیگر و زمان و مکانی دیگر خود را بروز خواهد داد زیرا داعش و امثال آن یک فکر است و فکر را نمی توان دفن کرد.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب