ایالات متحده، ظریف | فراتاب
آخرین اخبار

ایالات متحده، ظریف

RSS
مرتضی میرزانژاد
دولت اوباما به عنوان اولین دولتی در ایالات متحده که با ایران رودرو و بلاواسطه سخن گفت و به نتیجه رسید، در حال جابجایی با دولتی است که مشخص نیست سرانجام این رابطه را چگونه رقم خواهد زد، پرسش از آینده روابط دو طرف موضوع این نوشتار است.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب