راشد الغنوشی | فراتاب
آخرین اخبار

راشد الغنوشی

RSS
رضوان السید
راشد الغنوشی آیا از منظری استراتژیک ایده های جدیدش را مطرح کرده است یا تنها تاکتیکی است برای زمینه سازی جهت کاندیداتوری ریاست جمهوری در تونس؟
دکتر داود فیرحی: دوراهی اسلام: دموکراتیزاسیون یا رادیکالیسم!
دکتر داود فیرحی: «جهان اسلام چاره‌اي جز اين ندارد که يا بايد راه دموكراسي‌سازي را جدي بگيرد يا بحران راديكاليزم در منطقه ادامه خواهد داشت»
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب